Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Partitions - Make and Format

Работа с дискове  и дялове

Днес ще резгледам работата с дяловете по дисковете - тяхното създаване и триене, форматирането им в съответната желана файлове система и последващото след това монтиране на вече форматираните дялове към нашата система.

Първо искам да направя следното странично разяснение с риск да се повтарям за дисковеите устройства в Линукс като цяло. Самите устройства се намират в /dev/ папката. Например един диск излиза като у-во /dev/sdX, където Х е номера на диска разпознат в системата. Стойността на Х е буквена т.е. a,b,c.... Абревиатурата sd идва от SerialDisk. Дяловете в съответният диск вече са означени с Y т.е. /dev/sdXY. Y има цифрова стойност-1,2,3.... Вече сами разбирате идеята /dev/sdb2 означава, че работим с втори физически диск на системата и с негов втори дял. Когато вие работите, просто се съобразявате със съответните XY параметри за вашата система.

И така. За примерът ще приемем, че имаме втори физически диск, който е празен. Да кажем, че сега сме си купили ново дискче, монитрали сме го и искаме да го ползваме вече. Също дака приемаме, че този диск ще излиза в системата като /dev/sdb.

Първото, което трябва да се направи е да се направят самите дялове. Това става чрез командата fdisk

# fdisk /dev/sdb

Ще ни се отвори програма, която ще ни помогне за разделянето. Работата става чрез натискане на клавиши, като най-често използваните са:

p - показва информация за всички дялове

l - показва ID за всички дялове

c - създаване на дял

w - записване на направените промени

От тук нататък ще се ориентирате сами, спрямо това как и на по колко Гб искате да делите дискът си. Накравя след правене на всичко натискате w, за да се запишат промените.

След правене на желаните промени по диска вече се връщате в конзолата (програмата спира) и трябва да направите едно от 2-те неща:

1-да пуснете командата aprtprobe, за да ви опресни т.е. види системата новите дялове

# partprobe

2-Рестарт на системата чрез комндата

# reboot

Сега след като сме направили една от двете стъпки отгоре трябва да форматираме т.е. да направим файлова система на вече създадените преди това дялове. Става чрез командата mkfs, като тя може да се използва по 2 начина т.е. изписвания.

В примерите, които ще разгледам ще форматирам /dev/sdb1 с файлова система EXT4, a /dev/sdb2 с XFS файлова система.

# mkfs -t ext4 /dev/sdb1

Тук -t означава type. Вторият начин за използване е следният:

# mkfs.ext4 /dev/sdb1

Сега ще форматираме /dev/sdb2 като ще използваме XFS файлова система. Ето и двата начина по които можем да направим това:

# mkfs -t xfs /dev/sdb2
# mkfs.xfs /dev/sdb2

Следващите стъпки са монтирането на тези дялове, за да можем да работим с тях, но за това в друга статия.

Търсене

Точно време

Кой е на линия

В момента има 212  гости и няма потребители и в сайта