Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

APT и DPKG

Аpt и DPKG са пакети за управление на системата със софтуер на вашия компютър през конзола като BASH.

Аpt се ползва в Debian много много отдавна и е изключеително лесна за употреба.

Tук ще покрия основните команди за работа с apt и dpkg (debian package manager). Държа да подчертая, че за да използвате apt трябва да имате root права било чрез изпълнение на sudo преди apt или да сте изпълнили sudo su и на промптът ви да има #. За повече информация, ако това нищо не ви говори, вижте статията за основни правила при работа с BASH.

# apt-get install "пакет" 

-ще намери необходимият ви пакет и всички необходими за работата допълнителни модули и ще ги инсталира

# apt-get update

- ще прочете всички налични online пакети от сървърите зададени в /etc/apt/sources.list

Забележка: по-надолу съм разгледал самият файл и неговото съдържание

# apt-get upgrade

- ще се провери за нови версии на всички инсталирани на компютърът ви пакети и ще бъдат обновени, ако има такива

# apt-get remove "пакет"

- инсталиран вече на компютърат ви пакет ще бъде премахнат

# apt-get clean

- ще се почистят временните хранилища с пакети, изтеглени от интернет, и ще се почистят остатъци от ненужни пакети останали поради някаква причина на машината ви

# apt-get autoremove

- от системата ви ще се премахнат вече ненужни пакети, останали по една причина или друга

/etc/apt/sources.list
В този файл се задават от къде (кои сървъри) apt да търси за желания от вас пакет. Пример за съдържанието на такъв фаил е:

deb http://debian.ipacct.com/debian/ squeeze main contrib non-free

Тук виждаме, че сървърът, който трябва да се "претърсва", се намира на адрес http://debian.ipacct.com/debian/, версията на, за която да се търси да е squeeze, и да се проверява само за стабилни пакети main.

Това е грубо обяснение, защото не ми се взлиза в подробности. Важно тук е, че след промяна на съдържанието на този файл трябва да изпълните:

# apt-get update

DPKG - или съкращение от debian pakage e система за управление/инсталиране/премахване на пакети (разбирайте програми от какъвто и да бил тип) пакетирани/компресирани в формат .deb

Ако сте изтеглили някой такъв пакет/файл, то за да го инсталирате трябва да изпълните следната команда:

# dpkg -i "пакет.deb"
Тук аргументът -i ознава инсталирай

Ако понякога по някаква причина се развали apt и започне да ви дава грешки може да се опитате да го правите чрез dpkg с изпълнение на командата:

# dpkg configure -a

Повече за самите apt и dpkg с много повече подробни инструкции можете да намерите тук. Според мен повече от тези изписани команди отгоре няма да са ви нужни, но не е лошо човек да ги погледне, за да знае какви възможности има. Не трябва да се знае всичко наизуст в крайна сметка.

Ако желаете да управлявате вашите вашите пакети през графична среда можете да използвате/инсталирате следните графични мениджъри: Synaptic

За да го инсталирате:

# apt-get install Synaptic

Търсене

Точно време

Кой е на линия

В момента има 127  гости и няма потребители и в сайта