Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

TAR - основни команди

В тази кратка статия ще разгледам основните функции при работа с tar. Няма да навлизам в деатили, защото винаги можете да напишете

$ tar --help или $ man tar

и да прочетете в детаили всички опции и комбинации от ключове за програмата

ДА ЗАПОЧНЕМ СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА АРХИВ.

TAR сам по себе си не компресира файловете, които желаете. Той просто създава един файл (архив), в който се съдържат желаните от вас обекти. Примерно папка с всички нейни файлове и подпапки.

За да направите архив изпълнявате командата в следния вид:

$ tar cvf archive.tar /папка-за-архивиране

Ако изпълните командата в текущият и вид, ще се създаде архив с име archive.tar в папката, в който се намира, съдържащ /папка-за-архивиране

Тук cfv идва от:

-c - create

-v - verbose - т.е. на екранът ви ще се изписва какво се обработва (архивира)

-f - file - т.е. указваме кой е файлът

Също така, за ваше улеснение, можете да създавате файлове, като задавате и пътищата например:

$ tar cvf /home/123/archive.tar /папка1/папка2

Ако изпълните командата в текущият и вид, ще се създаде архив с име archive.tar намиращ се в /home/123 в която се намира, съдържащ всичко от ПАПКА2, която се намира в ПАПКА1

Сега да разгледаме вариянтът, при който искаме освен да създаден архив и да компресираме съдържанието. За целта ще използваме последните примери с допълнителни опции а именно:

$ tar cvfz /home/123/archive.tar.gz /папка1/папка2

Забележете, че тук имаме 2 допълнителни неща а именно:

-z - zipped - да се архивира използвайки GZIP

-разширението на файлът е .tar.gz

-j -  да се архивира използвайки друг тип компресиия а именно BZ2

-разширението на файлът е .tar.bz2

ДА ПРОДЪЛЖИМ С ИЗВЛИЧАНЕТО НА АРХИВ.

За да извлечете съдържанието на архив, трябва да изпълнтие следната команда:

$ tar xvf archive.tar

В разгледаният пример, съдържанието на archive.tar, ще се извлече в текущата директория, в която се намирате. Ако файлът е и компресиран, командата добива следният вид:

$ tar xvfz archive.tar.gz

Тук може би пак ви прави впечатление наличието на tar.gz в разширението и z в ключовите опции на tar. Също така важно е да ви кажа, че основната разлика идва от ключът , който идва от EXTRACT

Ако желаете да извлечете съдържанието на archive.tar.gz, намиращ се в /home/123 примерно в папка /home/345, то командата придобива следният вид:

$ tar xvfz /home/123/archive.tar.gz /home/345

Извличане само на файл от архив:

За да извлечем само един файл от архивът archive.tar с име foo.txt изпълняваме:

$ tar -xvf archive.tar foo.txt

Така foo.txt ще се изтегли в текущата папка в която се намираме. Съответно ако желаете можете да посочите пътищата. В следващяит приемер ще извлечем foo.txt, от архив archive.tar.gz, който е и компресиран, намира се в /home/123 и ще извличаме в /home/345

$ tar -xzvf /home/123/archive.tar.gz /home/345/foo.txt

Извличане само на папка от архив:

За да пресстана да се повтарям, само ще покажа пример за извличане в папката, в която се намираме. Ще извличаме папка etc от архив archive.tar.gz, който е компресиран и се намира в /home/123.

$ tar -xvfz  /home/123/archive.tar.gz etc

И една последна добавка. Когато връщате да кажем резервно копие на някоя система, важно е да запазите правата на папките и файловете, които възстановявате. Осван права, ще се възстановят и собстветниците на файловете и папките. За тази цел естествено трявба да сте root, когато връщате с тази опция. А самата опиция е "-p"

-p, --insecure, --preserve-permissions (x mode only) Preserve file permissions. Attempt to restore the full permissions, including owner, file modes, file flags and ACLs, if available,

Ето и пример:

tar -xvpf /folde/subfolder/backup.file.tar.gz /folder/unpack/destination

Търсене

Точно време

Кой е на линия

В момента има 35  гости и няма потребители и в сайта