Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Връщане/Restore на Joomla! Страници

В тази статия ще разгледаме как да възвърнем вече архивирана страница на същата или друга машина. Тук, също като при копирането на страницата ще трябва да върнем 2 неща:

  1. Самите файлове
  2. Съдържанието на базата данни

Да започваме.

  • Връщане на файловете от архив

Да кажем, че вече имаме архива със самите Joomla файлове. Нека архивният файл се казва joomlabackup.tar.gz, намира се в /home/tgr и искаме да го разархивираме в /var/www

За целта изпълняваме командата

$ sudo tar xvfz /home/tgr/joomlabackup.tar.gz /var/www

Друго важно нещо, което трябва да се направи след разархивиране то на архива е смяна на правата и собственикът на файловете, намиращи се в /var/www.

По подразбиране собственик на файловете трябва да е потребител www-data, права за файйловете 644 и 755 за директориите. За да изпълним изискванията изпълняваме следните команди от терминала:

# find /var/www/ -type d | xargs chmod 755
# find /var/www/ -type f | xargs chmod 644
# chown -R www-data: /var/www/

Забележете, че командите се изпълняват от root (# означава това, за тези, които се питат защо). Ако не сте влезнали в системата с root (имате знам $), можете да ги пуснете с командата sudo в началото.

  • Връщане на съдържанието на базата данни

Както при правенето на резервно копие имате 2 начина - с PHPMyadmin или директно през MySQL.

Това, което е важно да се знае, е че и при двата начина първо трябва да създадете нова празна база данни със съответното име (не е задължително да е същото, но е препоръчително)

Няма да описвам начина с PHPMyadmin, защото е достатъчно интуитивна работата с него, затова ще премина направо на методът с MySQL.

Първо да създадем базата данни след като сме влезнали в системата:

$sudo mysql  -u root -p

Тук задължително потребителят е root (за самият MySQL). Ще бъдете запитани за парола.

След въвеждането на паролата вашият промт в началото ще се смени с ">". Това е важно да се знае, защото когато сте в MySQL, всяка команда, която изпълнявате трявба да завършва с ";"

Самото създаване на базата данни става със следната команда:

> create database databasename;

Тук [databasename] е името на базата, която искаме да създадем. За да излезнем вече от самият MySQL изпълняваме:

>quit;

Вече сме се върнали в основния ни $ промпт.

Намивигираме до мястото, където се намира нашият .out файл. Да кежем, че е db-name.out и се намира в /home/tgr

$ cd /home/tgr

И сега самото връщане/попълване на базата данни

$ mysql -u root -p db-name < db-name.out

Тук db-name е името на създадената преди малко база данни.

Това е. Ако сте направили и вашият WEB сървър правилно вече страницата ви трябва да работи от новия ви сървър.

ВАЖНО: Ако сте сменили името на базата данни (имената на базите данни не е еднакво - преди резервното копие и тази която сте създали сега) а също така, ако потребителят работещ с базата данни е различен, трябва обезателно да наснесете съответните корекциите в папката с joomla файловете, а именно във файлът configuration.php