Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Инсталация на Joomla!

Joomla представлява CMS (content menagment system) за изграждане на WEB страници с динамично съдържание.
Предимстовото на Joomla e лесното управление на съдържанието - всичко се прави през web интерфейс, който от горе на всичко е и изцяло кирилизиран и преведен.

Joomla използва MySQL, PHP2 и понеже аз ползвам Apache за web сървър прочетете първо инструкцията ми за LAMP (Linux + Apache + PHP5 + MySQL) за инсталиране на всички необходими пакети на вашата система, за да може да продължим напред.

В момента най-актуалната версия е 3.0, като по принцип аз използвам повече версия 1.5, защото за нея има най-много (все още) разширителни модули.

В тази инструкция ще проследим инсталацията и самата начална конфигурация на системата и няма да се задълбочавам.

Всичко за самият проект можете да намерите на адрес:

http://www.joomla.org/

Българската страница и доста подробни данни за работа със системата можете да намерите тук:

http://www.joomla-bg.com/

И така да запретнем ръкави и да се захващаме.

И както писах вече инсталирали сме LAMP. За машина аз ще използвам моето Raspberry Pi, на което и в момента работи всичко.

Първо трябва да изтеглим пакета:

$ wget http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/17965/78414/Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip

Пакетът ще се изтегли там (директория) където се намирате в момента.

Следващата стъпка е да създадем папката, където ще разархивираме архива. По подразиране за дебиан папката трябва да се намира във /var/www

Аз ше използвам папка deb-fan.eu

# mkdir /var/www/deb-fan.eu

След като сме изтеглили архива и създали папката разархивираме архива ето така:

$ sudo unzip Joomla_3.0.3-Stable-Full_Package.zip -d /var/www/deb-fan.eu
(тук -d аргумента означава в директория)

Забележка - за Raspberry Pi e желателно да изкл. кеширането в php5. Tова става като редактираме файла /etc/php5/apache2/php.ini

$ sudo  vim /etc/php5/apache2/php.ini

Намираме стринга output_buffering и го променяме да изглежда ето така:

output_buffering off

Следващата стъпка е да направим правилните права за папката PI във /var/www
Всички папаки във /var/www трябва да са с права 755 и да са със собственик www-data
Всички файлове във /var/www трябва да са с права 644  да са със собственик www-data

За целта изпълняваме следните команди"

$ sudo find /var/www/ -type d | xargs chmod 755
$ sudo find /var/www/ -type f | xargs chmod 644
$ sudo chown -R www-data: /var/www/

Сега малко занимавки с Apache2. За повече детаили можете да прочетете статията за Apache2 в детаили.

Премахваме стандартния фаил с конфигурация на апачето

$ sudo rm /etc/apache2/sites-enabled/000-default

Правим нов фаил в папката /etc/apache2/sites-available, като е желателно името на фаилът да подсказва за коя страница се отнася

$ sudo /etc/apache2/sites-available/pi

За съдържание на фаила слагаме това или кореспондиращото за вашата конфигурация

ServerName www.deb-fan.eu
ServerAlias deb-fan.eu
RewriteEngine On
Order allow,deny
allow from all
Options -Indexes FollowSymLinks
Options +Indexes
ErrorLog /var/log/apache2/deb-fan.eu/error.log
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/deb-fan.eu/access.log combined
ServerSignature On
DocumentRoot /var/www/deb-fan.eu

ServerAdmin webmaster@localhost е пощата на администратора. Тук е webmaster@localhost, защото ще се използва меилът заложен в системата

 

Запаметяваме фаила и правим линк (или го копирате) във /etc/apache2/sites-enabled/
Рестартираме апачето:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart

Ако ни се изведе грешка, че няма някой фаил както при мен в частност:

apache2: could not open error log file /var/log/apache2/deb-fab/error.log.

Просто създаваме папката и празен файл:

$ sudo mkdir /var/log/apache2/deb-fan
$ sudo vim /var/log/apache2/deb-fan/error.log

и пак рестаритраме апачето

И за сега повече работа с терминала и bash нямаме.

От тук нататък отваряме броузър и записваме адрес:

http://localhost - ако сме на машината директно

http://ip.ip.ip.ip - ако знаем IP-то

http://deb-fan.eu - ако имаме работещ и настроен DNS както е при мен в частност

Отваря ни се страница с инсталиране на Joomla. Можете да си превключите езика на БГ ако желаете.

Стъпка 1.
Попълвате всички полета с * . Във версия 3 можете да задавате име на потербителят, който е с администраторски права (в по-старите версии по подрабиране беше admin)
В първата стъпка няма нищо сложно за конфигуриране.

Стъпка 2.
Тук най-важното е да въведете правилният тип на базата данни. Изберете MySQL.
За hostname оставете localhost. Едва ли имате някъде MySQL сървър инсталиран и работещ на друга машина само с тази цел.

Username и Password - се отнасят до потребителят имащ право да чете и пише по MySQL сървърът. По подразиране потребителят е root, ако не сте го сменили.

Database Name - името на базата данни, която ще се създаде, и в която ще се съхранява съдържанието на вашата страница

Избирате NEXT.

Стъпка 3:

Install Sample Data - Най-Добре изберете Default English (GB) Sample Data
Надолу в страницата ще можете да разгледате каква информация ще се използва за инсталацията:

Избирате INSTALL

Joomla се инсталира.
След приключване на инсталацията ще трябва да натиснете бутона REМOVE INSTALLATION FILDER, защото иначе няма да ви се зареди страницата както трябва след това. Ако не го направите сега ще трябва след това ръчно да изтриете папката, която при мен се намира в /var/www/deb-fan.eu/

Това е всичко.

За да видите страницата с натиснете бутона SITE
За да стигнете до администраторското меню (back end) въведете името на вашата страница (описано по-отгоре) и след него добавете "/administrator"

Забележка: Ако решите да използвате опцията за SEO, в настройките на JOOMLA, тярбва да преименувате фаилът httaccess.txt на .httaccess.

Също така трябва да включтие опцията mod_rewrite на апачето чрез изпълняване на командата

$ sudo a2enmod rewrite

И да рестартирате апачето чрез:

$ sudo /etc/init.d/apache2 restart