Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

Копиране/Backup на Joomla! Страници

Тук ще разгледама какво трябва да направите, за да направите резервно копие или да прехвърлите web страница разработе на Joomla.

Основното, което трявба да се направи, са 2 неща:

  1. Копиране на самата папка с файловете на Joomla
  2. Копиране на базата данни MySQL, която Joomla изполва

Да преминем първо към копирането на самата страница. В повечето случаи, когато архивираме папка в Linux използваме TAR и за компресия GZIP (за повече информация за това как се работи с TAR вижте съответната статия).

В следващите редове ще считаме, че папката с Joomla  файловете се намира в /var/www/deb-fan.eu, и искаме да направим нашето копие в папка /home/tgr

За да архивирате и компресирате файловете трябва да изпълните следната команда:

$ sudo tar cvfz /home/tgr/joomlabackup.tar.gz /var/www/deb-fan.eu

Тук трябва да отбележа, че не е задулжително да изпълните командата със sudo. След изпълняването на командата, ще ви се създаде файл joomlabackup.tar.gz, намиращ се в /home/tgr

Това е относно копирането на необходимите ни файлове

Копиране на базата данни.

Тук може да имате 2 подхода-дирекнто през конзолата с MySQL и другият малко по-приятен начин с PHPMyadmin.

  • PHPMyadmin метод.

За целта е необходимо само да влезнете в системата, да изберете от лявата страна (или падащо меню в зависимост от версията ви) желаната база данни, да изберете от горно меню с бутони Изнасяне/EXPORT и да спосифицирате в какъв формат и да ли да се компресира базата данни. Аз лично предпочитам SQL формат и GZIP компресия.

След натискане на бутона Изпълнение/EXSECUTE вашият броузър ще ви попита къде да запамети файлът.

  • MySQL метод.

Трябва да влезнете в системата и да изпълните следната команда

$ mysqldump -u root -p db-name > db-name.out

Сега в тази команда root e потребителят, който има администраторски права за базата данни, db-name  е името на желаната за извличане база данни а db-name.out е името на файлът, който ще ни се създаде.

Това, което трябва да кажа тук е, че файлът db-name.out ще се съхрани в текущата папка, в която се намирате

В самата команда mysqldump параметърът -u указва да че ние ще посочим потребителят, а параметърът -p указва, че трявба да бъдем запитани за парола.

Това е. Как ще прехвърлите вече файловете db-name.out и joomlabackup.tar.gz на другата машина е въпрос на ваш личн избор.

П.С. Бих желал също така да ви препоръчам един много полезен компонет към Joomla, чиято цел е да правите резевни копия в един общ архив (файлове + база данни) като самото управление на компонента става през backend (администраторското меню) на Joomla. Въпросният компонент се казва AKEEBA BACKUP! Предимството му е лесната употреба, недостатъкът му е, че не става за прехвърляне на страницата от един сървър на друг примерно.