Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

LVM-Logical Volume Manager

Част трета

В тази последна част ще разгледам свиването, уголемяването и snapshot на LV дялове.

Да започнем със свиването.

За целта първо трябва да ДА ИМАМЕ РЕЗЕРВНО КОПИЕ и да демонтираме нашият lv_test_1 и да проверим за грешки във файловата система. Това става ето така:

# umount /dev/VG_TEST/lv_test_1
# fsck -f /dev/VG_TEST/lv_test_1

Тук атрибутът -f идва от force.

ВАЖНО ДА СЕ ЗАПОМНИ ТУК, Е ЧЕ ПЪРВО СЕ СВИВА ФАЙЛОВАТА СИСТЕМА А ПОСЛЕ САМИЯТ LV!

За свиване на файловата система:

# resize2fs /dev/VG_TEST/lv_test_1 80G

80G указва на колко gb да бъде големината на файловата система.

И свиването на самият LV

# lvresize -L 80G  /dev/VG_TEST/lv_test_1

Процедурата за уголемяване на LV е същата само, че се прави в обратен ред на смаляването

ПЪРВО СЕ РАЗШИРЯВА LV И ПОСЛЕ ФАЙЛОВАТА СИСТЕМА. При операцията с разширяването на LV НЕ Е НУЖНО ДА ИМАТЕ/ПРАВИТЕ РЕЗЕРВНО КОПИЕ.

Има и 2 помощни команди за тези операции, само че с цел унифицирането на операциите не съм ги ползвал. Иначе самите команди са:

# lvreduce

и

# lvextend

LVM SNAPSHOT

Последното важно нещо, което ще ни потрябва при работата с LVM. За целта трябва да имаме папка, в която ще се монтира той. Да кажем, че е /home/vasil/lvm_snap. Друго важно нещо, е че големината на самият снапшот трябва да е 15%-20% от големината на оригиналният LV , на който правим snapshot. И вече самата команда:

# lvcreate -L 15G -s -n lv_snap /dev/VG_TEST/lv_test_1

Тук -L казва, че искаме големината да е 15G, -s указва, че това е снапшот, -n указва името на snapshot-a да е lv_snap

Ако искаме да вземем нещо от резервното копие т.е. самият снапшот, първо го монтираме както приехме в /home/vasil/lvm_snap, копираме желаните от нас файлове и демонтираме

# mount -t ext4 /dev/VG_TEST/lv_snap /home/vasil/lvm_snap

изваждаме/копираме необходимите ни файлове и демонтираме:

# umount /dev/VG_TEST_/lv_snap

За да изтрием неизползван или нежелан от нас вече снапшот:

# lvremove /dev/VG_TEST/lv_snap