Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

LVM-Logical Volume Manager

Част първа

LVM или съкратено от Local Volume Manager представлява метод програма за управление на дискове, дялове и др. на логическо ниво.

По принцип LVM не се използва по подразбиране на Debian, но се използва по подразбиране на RedHAT и неговите клонинги - CentOS и SienceLinux

Първо да напиша някои от предимствата и недостатъците на LVM:

-Един логически дял може да бъде разположен върху мноого дискове

-Дисковете и дяловете, които са обединение в 1 логически дял може да са различни

-Всеки диск е PV (надолу има разяснения)

-PV се групират в групи VG за по-лесно управление

-от VG вече се правят логически дялове - LV (Logical Volume)

-Поддържа се оразмеряване не LV в работещ режим

-Могат да се правят online резервни копия на LV

-И един недостатък - /boot не може да бъде разположен на LV, затова трябва да е на ext4 дял, който е отделен

Ето и 2 логически схеми на LVM:

 lvm1-1
 lvm1-2

Сега да разгледаме основните команди при работата с LVM. Ще започнем с PV (Phisical Volume).  

Важно уточнение-ако ще правим PV върху съществуващ дял, трябва да сменим неговият Hex code на 8e чрез командата fdisk. (прочетете статията за управление на дискове и дялове и работа с fstab).

Първата стъпка е конвертирането на желаните дялове/дискове като PV. Ще разгледам 2 команди.

При първата ще конвертираме дял 1 на диск sdb като PV и на втората ще конвертираме цял диск /sdc като PV

# pvcreate /dev/sdb1
# pvcreate /dev/sdc

За да видим информация за съществуващите PV или да видим дали операциите са успешни използваме командата:

# pvs

или за по-подробна информация

# pvdisplay

Съответно командата за триене на PV е

# pvremove

Преминаваме на обединението на PV във VG (Volume Group) използвайки вече примерите от PV

# vgcreate VG_TEST/dev/sdb1 /dev/sdc

Тук VG_TEST е произволно избрано име от нас за групата. Това е. Отново за да видим детаили относно VG командите са:

# vgs

или за по-подробна информация

# vgdisplay

Триенето от своят страна ствава чрез:

# vgremove VG_TEST

Последното, което ще разгледаме в тази част е правенето на LV (Logical Volume). Да кажем, че ще създадем 2 LV с големина 80 GБ и 800 GB.

# lvcreate -L 8000M -n lv_test_1 VG_TEST
# lvcreate -L 800G -n lv_test_2 VG_TEST

Както сами се досещате lv_test_1 и lv_test2 са прозиволно избрани от нас имена за тези LV. Точно това указва и параметърът -n (name). С VG_TEST указваме коя VG да се ползва за създаването на съответните LV

Параметърът -L указва, че ще зададем големина на LV. Ако не го ползваме, ще се използва цялата големина на VG_TEST.

Съответно за да видим информацията за LV на нашата система имаме:

# lvs

и за информация с подробности

# lvdisplay

Край на тази част.