Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player
Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

OpenERP v6.1 кратка инсталация

Тук ще напиша една бърза процедурка само за инсталацията на OpenERP. Казвам, че е ще бърза, защото ми трябваха 3-4 опита докато направя всичко както трябва (не стана от първият път заради многото зависимости и пакети) и ме мързеше да описвам всичко след това подробно.

OpenERP, проект под GPL лиценз като неговата идея е да събере в едно ERP, CRM, CSM , склаови наличности, оферти и още много други подобни модули в един продукт.

Към днешна дата на писане на статията, текущата версия е 7.0, но аз ви препоръчвам да ползвате версия 6.1 поряди няколко причини като-по-добра (разбирайте пълна) кирилизация, възможност за работа през WEB интерфейст и Desktop клиент, докато версия 7 е по-ориентирана към работата с браузър.

И така да започваме. Както вече писах ще разгледам само основните важни стъпки, без много много обяснения.

Влизате в системата, отваряте терминала и започваме.

* Можете да изтеглите Дебиан пакета на в. 6,1 от тук, а официалната страница на проекта е www.openerp.com

Създаване на потребител, който ще е собственик и ще RUN-ва приложението:

# useradd --system --home=/opt/openerp --group openerp

Този потребител е системен. Той само ще "притежава" и пуска приложението. Не трябва да е човек или реален потребител, който да може да се логва в системата по какъвто и да било начин. В Debian или негов клон като Ubuntu такъв системен потребител трябва да има UID  под 1000, да няма възможност да изпълнява команди под какъвто и да е било shell т.е. да е /bin/false. Забележете, че указаната му домашна папка е /opt/openerp, т.е. това ще е папката, в която ще се подвизава OpenERP server, допълнителните web клиенти и др. Разбирасе този параметър е конфигурируем.

Инсталиране и конфигуриране на сървър с база данни PostgreSQL

# sudo apt-get install postgresql

След това конфигурираме OpenERP потребителят за Рostgres:

Първо промененяме postgres потребителят да има необходими превилегии да конгигурира базите:
# sudo su - postgres

Сега създаваме нов потребител за базата данни.  Прави се, зада може OpenERP да има достъп (необходимите права) за достъп и запис в PostgreSQL. Важно тук е да запомните паролата, която задавате. Ще ви трявбва по-късно.

# createuser --createdb --username postgres --no-createrole --pwprompt openerp

Enter password for new role: <-- ********
Enter it again: <-- ********
Shall the new role be a superuser? (y/n) <-- y

И накраят излизаме от postgres акаунтът:
# exit

Редактираме /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf и добаваме следните редове:

# vim /etc/postgresql/8.4/main/postgresql.conf

и добаваме следният запис:

listen_addresses = '*'

Сега да разрешим/укажем на openerp-server да се свързва с postgresql. Редактираме /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.conf.

# vim /etc/postgresql/8.4/main/pg_hba.cong

Променяме следните редове на:

# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS          METHOD
# "local" is for Unix domain socket connections only
# MODIFY THE EXISTING LINE TO LOOK LIKE THIS:
local   all         all                               trust
# IPv4 local connections:
# MODIFY THE EXISTING LINE TO LOOK LIKE THIS:
host    all         all         127.0.0.1/32          trust
# ADD THIS LINE TO ALLOW REMOTE ACCESS; use your own IP address range:
host    all         all         10.10.10.0/24        trust
# IPv6 local connections:
host    all         all         ::1/128               ident
Рестатираме Postgres
# /etc/init.d/postgers restart

Инсталиране на необходимите Python библиотеки

# apt-get install python python-psycopg2 python-reportlab python-egenix-mxdatetime python-tz python-pychart python-mako python-pydot python-lxml python-vobject python-yaml python-dateutil python-pychart python-pydot python-webdav
# apt-get install python-cherrypy3 python-formencode python-pybabel python-simplejson python-pyparsing

Инсралиране на самият OpenERP server (.DEB пакетът, който вече сме си изтеглили)

# dpkg -i openerp-6.1.1.deb

Оставяме всичко да се инсталира автоматично

Ако е необходимо да конфигурираме нещо допълнително в Open Erp, трябва да редактираме /etc/openerp/openerp.conf с

# vim /etc/openerp/openerp.conf
Рестарираме OpenERP
# /etc/init.d/openerp restart

Сега вече всичко е инсталирано и работи. Само трябва с GTC клиента или WEB интерфейсът да се свържем и да сменим/сложим SuperAdministrator парола

Създаваме нова база данни по наше осмутрение и започваме работа със самата програма.

От тук нататък, всеки се "развива" самостоятелно, защото ПРОГРАМАТА Е ОГРОМНА.

За връзка, вход в системата или администрация изполвате адрес http://serve.name:8096

Ако не ви се помни въвежда това, можете да си направите автоматично пренасочване с APACHE-то