Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

ownCloud - Твоят личен облак за съхранение да файлове

Харесвате услуги като GoogleDrive и DropBox, колкото мен? И на вас ли не ви е достатъчно мястото, за съхранение, което предлагат без да плащате допълнително?

Е в тази статия ще разгледаме едно иделано разширение, на вашата Linux, система с използване и като облачна услуга със софтуерът OwnCloud.

OwnCloud e е проект, с отворен код, който превръща вашата машина както писах вече в облак за съхранение и синхронизиране на вашите файлове.

Много красив, инутуитивен софтуер и в същото време много функционален, защото има клиенти за връзка с вашият облак за Windows, Линукс, Android устройство, iOS устройство и много приятен WEB интерфейс.

Официалната страница на проекта се намира на адрес http://owncloud.org/ като също така поддържа и функциите за календар и много други.

Е да запретваме ръкави и да се захващаме за работа.

Няма да споменавам, че нашата система, върху която ще инсталираме "облака" е Debian.

Първо трябва да добавим нов сървър в /etc/apt/sources.lst, за до може да ползваме директно apt-get а да не правим методът с ръчна инсталация. За целта отвяряме за редактиране:

# vim /etc/apt/sources.list

Тук трябва да добавим следният ред/текст

deb http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_7.0/ /

Запаметяваме и затваряме файлът. Преди да пристъпим към изпълнението на apt-get трябва да добавим ключът на сървърът, от който ще теглим пакета. Това става така:

# wget http://download.opensuse.org/repositories/isv:ownCloud:community/Debian_7.0/Release.key
# apt-key add - < Release.key

Вече сме добавили необходимите сървъри и можем да преминем към следващата стъпка:

# apt-get update
# apt-get install owncloud

Системата ще провери за всички необходими допълнителни пакети и ще ви попита дали да ги инсталира. Просто приемете с Y.

Папката където ще се инсталира софтуерът се намирав /var/www/owncloud

Преди да тръгнем да ползваме системата, трябва да направим още няколко неща, а именно да вкл. няколко модула на Apache2 сървърът, да създадем SSL сертификати и още нещо.

OwnCloud ползва по подразбиране APACHE2 и за да работи всичко е необходимо да се вкл. модулите rewrite, headers  и ssl ето така.

# a2enmod rewrite
# a2enmod headers
# a2enmod ssl

Следващата стъпка е да създадем конфигурационен файл в /etc/apache2/sites-enabled ето така:

# vim /etc/apache2/sites-enabled/owncloud

Ето и съдържанието на моят файл. В него ще видите, че когато постъпи заявка към HTTP тя автоматично се препраща към HTTPS с криптиране, за да е сигурна връзката.

<VirtualHost 85.187.46.137:80>
ServerName owncloud.deb-fan.eu
ServerAlias owncloud owncloud.deb-fan.eu
RedirectMatch permanent (.*) https://owncloud.deb-fan.eu$1
</VirtualHost>
<VirtualHost 85.187.46.137:443>
ServerName owncloud.deb-fan.eu
DocumentRoot /var/www/owncloud
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/owncloud.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/owncloud.key
</VirtualHost>
<Directory /var/www/owncloud>
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride All
Order allow,deny
allow from all
</Directory>

В този файл, също можете да видите, че SSL сертификатите се намират в /etc/apache2/ssl и се казват owncloud

И сега да пристъпим към правенето на самите сертификати. Първо трябва да създадем папката SSL и да влезнем в нея. Имайте на предвид, че инструкцията се отнася за моят конфигурационен файл а вие трябва да се съобразявате с вашата конфигурация или пътищата, които вие сте избрали.

# mkdir /etc/apache2/ssl
# cd /etc/apache2/ssl

И сега самото създаване на сертигикатите. Изпълнете командата:

№ openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout owncloud.key -out owncloud.crt

Попълнете всичката информация, която ви се поиска, защото после няма да работи ownCloud синхронизацията (от личен опит ви го казвам Cool)

И последно рестартиране на Апаче сървърът

# /etc/init.d/apache2 restart

Вече всичко е инсталирано и работи.

Следващата  и последна стъпка е да отворите станицата (адресът) с WEB броузър и да зададете администраторско име и парола.

Ако искате да увеличите големината на възможните за качване файлове през WEB трябва да редактирате следният файл, като търсите стойността upload_max_filesize

# vim etc/php5/apache2/php.ini

И наистина последно Cool самите конфигурационни файлове на ownCloud за DEBIAN се намират в /var/www/owncloud/config/config.php

Точно тук е и оказано къде да се съхраняват самите файлове, които качвате. Ако не желате това да бъде във /var/www/ трябва да промените следните данни с желаните от вас:

'datadirectory' => '/var/www/owncloud/data',