Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

BASH и команди в детайли част 2

Реших да направя статиите на части, за да са по-лесни за четене и да не се "стряска човек" от цялото количество информация. И сега да продължим, като в тази част ще разгледаме следните програми/команди: ls, ln, cd, mkdir, rmdir, touch, въпреки, че съм разглеждал часто то тях вече в други статии. И да запретваме ръкави с примерите.

Ще започнем с ls. С тази команда виждаме (ни се принтират на екрана) съдържанието на зададената папка. Използва се по следният начин.

ls [OPTION]... [FILE]...

Основни опции с които се използва:
-a, --all - показват се всички файлове - включително тези започващи с точка .
-l - извежда се резултата в листов вид
-h, --human-readable - показва резулатата в килобайти, мегабайти и т.н., които са по-лесни за разпознаване
-B, --игнорира/пропуска-backups
-g - like -l, като -l само, че не ни се изписва собственикът на всеки файл
-G, --no-group- като -l, но не ни се показва групата

Ето и няколко примера а резултатите можете да видите сами:

$ ls -l
$ ls -l /home
$ ls -la /home
$ ls -l file.txt
$ ls /

Продължаваме с ln. Използва се по следният начин описан отдолу и служи за правене на пряки пътища. Повече подробности за самите линкове прочетете ТУК.

ln [OPTION]... [-T] TARGET LINK_NAME

Опциите са :

-s, --symbolic - създава soft линк вместо hard линк
-v, --verbose - изписва ни се резултат от операцията
Примери:

$ ln file1.txt file2.txt - създава твърд линк на файл file1.txt с име file2.txt
$ ln -s file1.txt file22.txt - създава мека връзка на file1.txt и линкс и име file22.txt

Ще продължа с cd, mkdir, rmdir. На общо ще ги напиша, защото се отнасят за работите с папки.

cd - Служи за промяна на текущата работна директория. Използва се последният начин, като директно ще напиша примери с реални папки.

$ cd test - влизаме/избираме папка test
$ cd / - влизаме/избираме в root  директорията
$ cd /home/vasil - влизаме/избираме в моята домашна папка
$ cd /var/log/ - влизаме в папката със състемните логове

mkdir - служи за създаване на нова папка. Използва се със следният синтаксис:

mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

Основни опции с които се използва:

--help - показва всички възможни аргументи
-p, --parents - създава необходимите "родителски" папки. Какво ще рече това. Ами да кажем, че искате да създадете папка 4, която да се намира в /home/vasil/1/2/3/4. С тази опция папки 1,2,3 ще се създадът автоматично ако не съществуват
-v, --verbose - изписват ни се извършените операции на екрана.

Ето и няколко примера:

$ mkdir test
$ mkdir -p /home/vasil/1/2/3/4
$ mkdir -v test_folder

rmdir - служи за триене на папка. При тази команда употребата и и опциите са абсолютно същите като при mkdir. Ето и няколко примера:

$ rmdir test
$ rmdir -p /home/vasil/1/2/3/4
$ rmdir -v test_folder

И ще завърша тази част с touch. Служи по принцип за обновяването на времето (щампата) за последено редактиране на даден файл. Повече се ползва обаче за правене/създаване на празни файлове без съдържание, защото ако зададеният файл не съществува то touch го създава.

touch [OPTION]... FILE... е начинат за употреба а основните опции са:

-a - променя се само времето за достъп на файлът
-c, --no-create - да не създава файлът ако не съществува
-m - да се промени само датата на промяна на файлът
Ето и няколко примера:

$ touch file.txt
$ touch test/file.txt

Край на част 2

Търсене

Кой е на линия

В момента има 210  гости и няма потребители и в сайта