Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

BASH и команди в детайли част 3

Ето ни и в 3-та част на най-често използваните команди в BASH, тяхното значение и употреба.

В тази част ще разгледаме следните команди: cp, mv, rm, echo, less

Ще разгледам cp и mv, на едно защото се ползват по един и същи начин а именно:

cp/mv [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
cp/mv [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
cp/mv [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

cp служи за копиране на файл или директория

Основните аргументи, когато копирате са:

-f, --force - ако не може да се създаде файлът да се опита отново а не да се изписва грешка
-i, --interactive - дали да бъдем питани дали да се презамести файлът ако вече съществува такъв
-l, --link - да се създаде твърда връзка вместо да се копира файлът (аз лично никога не съм ползвал тази опция)
-n, --no-clobber -да не се презаписва файлът ако вече съществува такъв
-R, -r, --recursive - копира опраеделената папка рекурсивно, т.е. всички файлове и подпапки в нея
-s, --symbolic-link - за създаване на soft линкове (аз лично никога не съм ползвал тази опция)

mv - местене на файл или директория. Също така се използва за преименуване на файл/ове

Основните аргументи, когато местите папки са:

-T, --no-target-directory - да се третира директорията като обикновен файл
-u, --update - да се мести файлът само ако е по-нов от вече съществуващ такъв или липсва изобщо

-v, --verbose - изписва ни се на екрана подробна информация за събитията и текущият процес

Ето и няколко примера с тези команди:

$ mv file.txt new.txt - преименуваме rename file.txt в new.txt
$ mv file.txt -t test/ - местим файл file.txt в папка test
$ mv test/file.txt . - местим file.txt намиращ се в папка test в текущата работна директория
$ mv file.txt ~ - местим файл file.txt в нашата домашна директория

И да преминем на rm. Служи за прекахване на файлове. Също така може да трие/премахва и папки. Използва се по стандартният начин

rm [OPTION]... FILE...

Основни опции при ползването на програмата:

-f, --force - директно изтриване без да ни запитва нищо системата
-i - да имаме апитване преди да се изтрие файл
-I, - да ни пита само веднъж ако трием папка с подпаки и файлове
-r, -R, --recursive - трие директориите и техните поддиректории ако има такива и цялото им съдържание
-v, --verbose - показва ни се информация за това какво се случва в момента

Ето и няколко примера:

$ rm -i file1.txt - триене на file1.txt с запитване
$ rm -f file2.txt - директно триене на file2.txt без запитване
$ rm -iv file3.txt - премахваме file3.txt с запитване и в режим подробна информация
$ rm -r dir/ - трий изцялосто папка dir и цялостното нейно съдържание и подпапки

echo, less - това са 3 много "прости", но полезни програмки:

echo - изписва на екрана това, което сме набрали на клавиатурата след командата

less - служи за визуализиране на опрерделен файл

Ето и няколко примера с пояснения:

$ echo test

На екрана ще ни се появи текста test

$ echo print multiple words

На екрана ще ни се появи текста print multiple words

И с less:

$ less file.txt

Ще ни се прочете файлът file.txt и съдържанието му ще се визуализира на екрана. Навигираме със стрелките. За изход натискаме Q.

Край на част 3.

Търсене

Кой е на линия

В момента има 18  гости и няма потребители и в сайта