Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

BASH и неговите специални символи

В тази статийка ще разгледам, кои са специалните символи и за какво се ползват когато пишем команди/скриптове под BASH. За ваше и мое улеснение ще ги представя в табличен вид.

Символ Обяснение/разяснение
\

Escape character. Използва се, когато искаме да използваме друг специален символ в командният ред. Пример за такъв специален символ е интервалът.

Ето пример: touch /tmp/file\ name.txt

/ Сепаратор/разделител на директориите
Пример: /home/vasil
. Използва се за "текуща директория". Също така ако определен файл започва с този символ то той е "скрит"
.. Предишна (дорна директория) Пример: cd..
~ Домашната директория на текущият потребител. Пример: cd ~
? Представлява единичен символ в име на файл, което не знаем. Пример: hello?.txt може да значи hello1.txt, helloz.txt, но не и hello33.txt
*

Представлява 0 или повече от един символ в име на файл или всички файлове в дадена директория.

Пример: pic*2002  може да представлява файловете pic2002, picJanuary2002, и т.н.

[ ]

Използва се за указване на диапазон от стойности. Моце да са цифри и/или букви .

Пример: hello[0-2].txt  представлява hello0.txt, hello1.txt, и hello2.txt

|

"Тръба" Изполава се за прехвърлянето на изхода от една команда към друга.

Пример: ls -l | more

>

Прехвърля резултатът от команда към нов файл. Ако файлът вече съшествува се презаписва целият

Пример: ls > myfile.txt

>>

Прехвърля резултатът от команда към нов файл. Ако файлът вече съшествува то към неговият край се добавя резултатът

Пример: echo 'test 1234' >> myfile.txt

<

Прехвърля съдържанието на файл към команда.

Пример: more < phonenumbers.txt

;

Разделител на команди. Позволявани ни да изпълняваме няколко команди на 1 ред

Пример: cd /var/log ; ls -l

&& Като горната е разделител на команди, но с разликата, че втората команда се изпълнява САМО ако първата е минала без грешки
& Като горната && е разделител на команди, но с разликата, че втората команда се изпълнява ВИНАГИ без збачение дали първата е минала без грешки

Търсене

Кой е на линия

В момента има 73  гости и няма потребители и в сайта