Debian

The ULTIMATE OS

Get Adobe Flash player

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Инсталиране на JAVA на Малинката

Raspberry_Pi_boxed

В текущата статия ще рагледам как да инстлираме Java на нашата малинка ръчно, защото не можем да направим това през apt пакетния менъджер.

Може да свършите тези неща през SSH или локално.

За да направим това, първо трябва да изтеглим Java от тук. Трябва да изтеглим версията Linux ARM, като към момента на писане на статията е версия 7 update 10. Затова първо теглим файла по следният начин:

$ wget  http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u10-b18/jdk-7u10-linux-arm-sfp.tar.gz

За да видим къде се намираме/къде ще се изтегли пакета, можем да проверим това, чрез командата

$pwd

Следващата стъпка е да направим съответната папка в /opt

$ sudo mkdir -p -v /opt/java

След това разархивираме вече изтегленият файл в новосъздадената папка:

$ tar xvzf jdk-7u10-linux-arm-sfp.tar.gz /opt/java

Сега трябва да кажем на нашата машинка, че вече има инсталирана Java:

$ sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "/opt/java/jdk1.7.0_10/bin/java" 1
$ sudo update-alternatives --set java /opt/java/jdk1.7.0_10/bin/java

Ако всичко е наред, след написването на следната команда

$ java -version

Трябва да ви се покаже нещо подобно:

 raspi-jdk-3

Тук е добре да спомена, че е хубаво да дефинираме HOME папка за променливите на Java.

$ sudo vim /etc/environment

Добавяме следния запис към края на фаила:

JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.7.0_10"

Записвате и излизате с ":wq!"

Също така трябва да редактирате това:

$ sudo nano ~/.bashrc

И в края на файла да добавите:

export JAVA_HOME="/opt/java/jdk1.7.0_10"
export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

Това е. Желателно е да рестартирате машинката.

П.С. Също ви препоръчвам да смените browser-тър по подразбиране с Iceweasel.

$ sudo apt-get install iceweasel